Menu

Nhập thông tin có ngay Sim hợp tuổi

Nam
Nữ

Sim phong thủy hợp tuổi

Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Sim Tài lộc
Sim Thăng tiến
Sim Cải vận
Sim Tình duyên
Ngũ hành tương sinh
Ngũ hành bình hòa
Xoá hết
Xem
Loading...
3,428
sim
Sắp xếp

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 1,980,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 2,680,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 3,580,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 3,680,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 3,780,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 3,890,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 3,980,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 3,990,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 3,999,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 4,100,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 4,190,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 4,290,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 4,290,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 9.25/10

Giá: 4,368,000 VND

Sim ngũ hành: Mộc

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 4,380,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 10/10

Giá: 4,590,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 4,990,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 6.5/10

Giá: 13,704,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 13,912,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Cấn (艮 gèn)

Điểm phong thủy sim: 7.5/10

Giá: 15,560,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 15,576,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 15,576,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 15,576,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 15,976,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Điểm phong thủy sim: 6.5/10

Giá: 16,287,999 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 16,408,000 VND

Sim ngũ hành: Thổ

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 7/10

Giá: 16,824,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 17,531,840 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 6/10

Giá: 17,640,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 17,640,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 17,640,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 17,640,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 18,680,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Thủy Sư (師 shī)

Điểm phong thủy sim: 7/10

Giá: 18,680,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 6.5/10

Giá: 18,680,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 18,680,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Đoài (兌 duì)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 19,304,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 19,740,800 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 7.25/10

Giá: 20,136,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khôn (坤 kūn)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 20,448,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 21,384,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 8.75/10

Giá: 21,800,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 21,800,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 21,800,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 22,216,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 22,632,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 22,840,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 6.25/10

Giá: 23,100,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 23,100,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 23,807,200 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 24,296,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 24,423,400 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 25,128,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 25,752,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 6/10

Giá: 25,960,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Lôi Phục (復 fù)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 25,960,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 7/10

Giá: 25,960,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 26,636,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 7.5/10

Giá: 27,520,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 7/10

Giá: 27,520,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 28,456,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 28,456,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 29,392,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khôn (坤 kūn)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 30,120,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Điểm phong thủy sim: 6.75/10

Giá: 30,120,000 VND

Sim ngũ hành: Thổ

Quẻ Kinh dịch: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 30,952,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Ly (離 lí)

Điểm phong thủy sim: 6.5/10

Giá: 31,940,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Trạch Lâm (臨 lín)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 32,824,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thủy Trạch Tiết (節 jié)

Điểm phong thủy sim: 6.75/10

Giá: 33,448,000 VND

Sim ngũ hành: Thổ

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 7/10

Giá: 33,759,999 VND

Sim ngũ hành: Hỏa

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 9.25/10

Giá: 34,280,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 35,476,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Đoài (兌 duì)

Điểm phong thủy sim: 8.25/10

Giá: 35,476,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Cấn (艮 gèn)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 35,944,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khôn (坤 kūn)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 38,440,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 38,481,600 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 41,040,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 42,600,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Lôi Phục (復 fù)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 45,200,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Điểm phong thủy sim: 9.5/10

Giá: 45,200,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 5.75/10

Giá: 45,200,000 VND

Sim ngũ hành: Thổ

Quẻ Kinh dịch: Địa Lôi Phục (復 fù)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 47,189,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 6.75/10

Giá: 49,620,000 VND

Sim ngũ hành: Thổ

Quẻ Kinh dịch: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 54,040,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 54,040,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Đoài (兌 duì)

Điểm phong thủy sim: 7.75/10

Giá: 58,460,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 61,112,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 61,996,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 67,300,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 70,836,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Điểm phong thủy sim: 8.75/10

Giá: 71,720,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Càn (乾 qián)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 77,024,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khảm (坎 kǎn)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 84,980,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Khôn (坤 kūn)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 91,400,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 110,640,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Địa Trạch Lâm (臨 lín)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 117,192,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thuần Cấn (艮 gèn)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 133,104,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Điểm phong thủy sim: 8/10

Giá: 185,520,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Thiên Hỏa Đồng Nhân (同人 tóng rén)

Điểm phong thủy sim: 9/10

Giá: 209,793,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Điểm phong thủy sim: 8.5/10

Giá: 326,748,000 VND

Sim ngũ hành: Thủy

Quẻ Kinh dịch: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Xem thêm còn (
Loading...
3,408
) sim

Luận phong thủy sim số

Nam
Nữ

Hướng dẫn cách xem phong thủy sim:
- B.1: Nhập số điện thoại cần xem
- B.2: Chọn ngày - tháng - năm sinh Dương Lịch của gia chủ
- B.3: Chọn giới tính, giờ sinh
- B.4: Nhấp "Luận phong thủy sim"

Sim hợp tuổi đã không còn quá xa lạ với phần lớn người sử dụng điện thoại. Bởi đây là loại sim sở hữu đầy đủ các yếu tố phong thủy phù hợp với người dùng nên sẽ có khả năng thu hút cát khí, tăng may giải xui. Tuy nhiên, dãy sim phong thủy hợp tuổi chỉ thực sự phát huy khả năng của mình khi được lựa chọn và sử dụng đúng cách.

I. Sim hợp tuổi là gì?

Sim phong thuỷ theo tuổi là vật phẩm phong thủy được lựa chọn dựa trên các học thuyết cổ phương Đông. Đồng thời, đảm bảo phù hợp với bát tự ngày sinh của người dùng (năm, tháng, ngày, giờ sinh). Những học thuyết phong thủy được sử dụng khi chọn sim hợp tuổi gồm:

- Âm dương cân bằng: Vạn vật trong vũ trụ đều được tạo thành từ năng lượng âm và năng lượng dương. Trong đó, trạng thái lý tưởng để không ngừng phát triển, lớn mạnh theo học thuyết này chính là âm dương cân bằng, sim số hợp tuổi cũng không nằm ngoài quy luật này. Cụ thể là con số chẵn mang năng lượng âm, con số lẻ mang năng lượng dương. 

- Ngũ hành sinh khắc: Con người tác động qua lại với mọi thứ theo quy luật ngũ hành, trong đó có quan hệ tương sinh, tương trợ (tích cực) và quan hệ xung khắc (xấu). Do đó, khi chọn sim phong thủy hợp tuổi muốn mang lại năng lượng cát khí nhất định phải thỏa mãn mối quan hệ ngũ hành bổ trợ cho bản mệnh của chủ nhân.

- Kinh dịch: Kinh dịch là bộ môn được phát triển nhằm giúp con người dự đoán tương đối chính xác diễn biến, sự phát triển cũng như tác động của sự vật, sự việc với con người trong tương lai. Do đó, sim theo tuổi muốn mang lại thay đổi tích cực cho người dùng cũng không thể thiếu yếu tố kinh dịch.

- Cửu tinh đồ pháp: Huyền không phi tinh là phương pháp xác định thời gian, được người xưa ứng dụng để tìm ra được yếu tố thuận lợi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, một số điện thoại hợp tuổi cũng cần chứa con số mang vượng khí tương ứng với thời vận.

II. Tác dụng của việc dùng sim phong thủy hợp tuổi?

Những tác dụng mà người dùng có thể nhận được khi sử dụng số sim hợp tuổi trong thực tế phải kể đến như:

- Giúp duy trì kết nối và liên lạc như sim thông thường: Dãy sim phong thuỷ theo tuổi có đầy đủ chức năng sử dụng như một dãy sim điện thoại thông thường, giúp người dùng giữ liên lạc với người thân và giải quyết công việc một cách nhanh chóng.

- Giúp mang ý nghĩa như vật phẩm hộ thân: số điện thoại hợp tuổi cũng sở hữu đầy đủ năng lượng phong thủy tích cực, giúp người dùng thay đổi vận số, gia tăng may mắn cũng như giảm bớt điềm xui rủi không mong muốn.

- Giúp gây ấn tượng trong mắt người khác: Với những dãy sim theo tuổi sở hữu hình thức đẹp: cặp số đẹp, số tam hoa, số tứ quý, số năm sinh,... cũng giúp người dùng gây ấn tượng mạnh với người khác bởi gắn liền với ý nghĩa được biệt hay dễ nhớ.

III. Cách tìm chọn sim hợp tuổi chính xác

Người dùng muốn tìm sim theo tuổi chính xác nhất và phù hợp với nhu cầu sử dụng có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp sau:

1. Tìm sim phong thủy hợp tuổi theo 5 yếu tố dự báo cổ

Bộ môn phong thủy cổ học Phương Đông được vận dụng coi sim phong thủy hợp tuổi dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa 05 yếu tố gồm:

a. Chọn số điện thoại hợp tuổi theo ngũ hành

Sim hợp tuổi là dãy sim có ngũ hành tương sinh (tốt nhất) hoặc tương trợ (tốt) với ngũ hành nạp âm của người dùng. Do đó, khi sử dụng người dùng có thể nhận lại nguồn năng lượng phong thủy tích cực giúp mọi sự trong cuộc sống được thuận lợi hơn. Cụ thể:

 • Người mệnh Kim nên chọn sim ngũ hành Thổ hoặc ngũ hành Kim

 • Người mệnh Thủy nên chọn sim ngũ hành Kim hoặc ngũ hành Thủy

 • Người mệnh Mộc nên chọn sim ngũ hành Thủy hoặc ngũ hành Mộc

 • Người mệnh Thổ nên chọn sim ngũ hành Hỏa hoặc ngũ hành Thổ

 • Người mệnh Hỏa nên chọn sim ngũ hành Mộc hoặc ngũ hành Hỏa.

b. Tìm sim hợp tuổi theo âm dương

Theo học thuyết âm dương thì sim phong thủy hợp tuổi nên có nội tại sim cân bằng âm dương hoặc tương phối với âm/dương mạng của người dùng. Cụ thể:

 • Sim cân bằng âm dương - tỉ lệ số chẵn và số lẻ trong sim điện thoại là 50%.

 • Sim tương phối với âm/dương mạng của người dùng là: người Âm Mạng nên chọn sim lệch dương (6 số lẻ) và ngược lại với người thuộc Dương Mạng.

c. Mua sim số hợp tuổi theo quẻ dịch

Mỗi số điện thoại sẽ tương ứng với 1 quẻ chủ và 1 quẻ hỗ, dựa vào ý nghĩa của quẻ dịch mà người dùng chọn được dãy sim hợp với tuổi phù hợp với nhu cầu của mình: kích tài lộc, kích tình duyên, kích công danh hay hóa giải vận hạn. Trong đó, quẻ chủ là yếu tố trọng yếu (chọn quẻ Cát hoặc Đại cát), quẻ hỗ giữ vai trò trợ giúp (chọn quẻ Bình hòa, Cát hoặc Đại cát).

d. Chọn số điện thoại hợp tuổi theo cửu tinh

Tính theo Huyền Không Phi Tinh thì năm 2004 - 2023 thuộc thời kỳ Hạ Nguyên - vận 8 do sao Bát Bạch chủ quản nên dãy số điện thoại hợp với tuổi muốn nhận được cát khí của thời vận thì phải xuất hiện số 8. Tương tự, từ 2024 - 2043 do sao Cửu Tử chủ quản thì dãy sim nên xuất hiện số 9.

e. Tìm sim phong thủy hợp tuổi theo quan niệm dân gian

Theo quan niệm dân gian thì một dãy số sim hợp tuổi có thể mang lại năng lượng tích cực cho người dùng khi:

 • Tổng nút cao: Tổng nút khi cộng dần 10 số trong sim hợp tuổi lại với nhau tốt nhất nên nằm trong khoảng 8 - 10 nút, thấp nhất là 1 nút.

 • Cặp số đẹp: Một số cặp số có ý nghĩa tốt đẹp theo quan niệm dân gian cũng được đánh giá cao khi xuất hiện trong sim phong thuỷ theo tuổi gồm: 38, 78 - ông địa, 39, 79 - thần tài, 38, 36 - tài lộc, tài phát,....

2. Theo phần mềm tìm sim hợp tuổi

Có thể thấy việc luận sim theo 05 yếu tổ cổ học phương đông sau đó tổng hợp lại và đưa ra lựa chọn dãy sim hợp tuổi tương đối phức tạp, nó đòi hỏi người luận phải am hiểu kiến thức phong thủy. Do đó, không phải bất cứ ai cũng có thể tự mình luận giải và cho ra được kết quả chính xác nên sử dụng phần mềm chọn số điện thoại hợp tuổi online là một giải pháp tối ưu hơn cả. Những ưu điểm khi sử dụng phần mềm chọn sim theo tuổi như sau:

 • Phần mềm giúp người dùng tìm được những dãy số điện thoại nhanh chóng và chính xác theo 05 yếu tố của phong thủy cổ học.

 • Từng yếu tố đều được chuyên gia luận giải rõ ràng gồm: căn cứ học thuyết, phân tích đánh giá chi tiết theo từng tiêu chí phong thủy. 

 • Sử dụng phần mềm tìm sim phong thủy hợp tuổi cũng tương đối đơn giản nên người dùng có thể dễ dàng thực hiện chỉ bằng vài thao tác đơn giản:

+ Bước 1: Nhập đầy đủ thông tin bát tự ngày tháng năm sinh, giới tính

+ Bước 2: Nhấp phần ô tìm sim hợp tuổi

+ Bước 3: Đọc kết quả và đưa ra lựa chọn phù hợp.

>>>Hoặc quý bạn có thể sử dụng ngay phần mềm SIM PHONG THỦY của www.couplacafe.com để chấm điểm dãy sim đang sở hữu theo 5 yếu tố dự báo cổ trên.

phong thủy sim
 

V. Những cách tìm mua sim hợp tuổi không chính xác

Một số cách tìm sim phong thủy hợp tuổi không chính xác nhưng khá phổ biến mà người dùng nên tránh gồm:

1. Cách chọn sim hợp tuổi theo số hợp tuổi

Số hợp tuổi là con số có ngũ hành tương sinh, tương trợ với bản mệnh của người dùng. Theo cách này thì sim phong thuỷ theo tuổi là dãy sim xuất hiện nhiều con số hợp tuổi theo ngũ hành. Cụ thể ngũ hành con số hợp với người dùng như sau:

 • Người mệnh Kim hợp số thuộc hành Thổ (2, 5, 8) hoặc hành Kim (6, 7)

 • Người mệnh Thổ hợp số thuộc hành Hỏa (9) hoặc hành Thổ (2, 5, 8)

 • Người mệnh Thủy hợp số thuộc hành Kim (6, 7) hoặc hành Thủy (0, 1)

 • Người mệnh Mộc hợp số thuộc hành Thủy (0, 1) hoặc hành Mộc (3, 4)

 • Người mệnh Hỏa hợp số thuộc hành Mộc (3, 4) hoặc hành Hỏa (9).

Điểm bất cập: Không thể dựa vào ngũ hành của 1 hay 1 vài con số để xác định ngũ hành của dãy sim. Ngũ hành sim số hợp tuổi phải xác định dựa trên tổng hòa 10 con số theo phương pháp Lục Thập Hoa Giáp.

>>>Xem chi tiết con số hợp với bản thân tại công cụ [ xem số hợp tuổi

2. Cách chọn sim hợp tuổi theo năm sinh

Sim hợp với tuổi theo năm sinh là dãy sim có 4 số cuối trùng với năm sinh của người dùng. Ví dụ: người sinh năm 1992 thì hợp với dãy sim có dạng 0*****1992.

→ Điểm bất cập: Việc dựa vào 4 số cuối để đánh giá mức độ hợp khắc của sim với người dùng là không chính xác, bởi ý nghĩa 4 con số không thể đại diện cho dãy sim 10 con số. Hơn nữa, cách tính sim hợp tuổi này chỉ mang tính truyền miệng chứ không có căn cứ xác định rõ ràng.

3. Chọn số điện thoại hợp tuổi theo phong thủy 4 số cuối:

Một phương pháp xác định sim phong thủy hợp tuổi dựa trên ý nghĩa 4 số cuối cùng được rất nhiều người dùng. Cách tính ý nghĩa sim đại cát theo 4 số cuối điện thoại như sau:

 • Bước 1: Lấy 4 số cuối sim chia cho 80

 • Bước 2: Sử dụng số dư để tra cứu ý nghĩa trong bảng kết quả chia sim 80

 • Bước 3: Nhận định ý nghĩa sim là hung hay cát và nếu tốt thì tốt cho phương diện gì?

Ví dụ: Ý nghĩa sim 0963718266 khi tính theo cách chia 80 như sau:

 • Bước 1: 8266 : 80 = 103 dư 26

 • Bước 2: Tra cứu ý nghĩa sim với số dư 26

 • Bước 3: Kết quả 36 là ý nghĩa Hung - Cuộc đời chịu nhiều phong ba bão táp là xấu.

Điểm bất cập: Ý nghĩa của 4 số cuối không thể quyết định ý nghĩa của dãy sim (10 con số) với người dùng. Hơn nữa, cách luận hung - cát sim chia 80 cũng chỉ là cách tính sim được người dùng truyền miệng chứ không có căn cứ rõ ràng hay có chuyên gia đứng ra nhận định đúng sai.

VI. Những vấn đề bạn phải đọc trước khi tìm mua sim hợp tuổi

Bên cạnh cách chọn sim phong thủy hợp tuổi chính xác thì trước khi tìm mua sim người dùng cũng nên nắm được những thông tin sau:

1. Có nên mua sim phong thủy hợp tuổi giá rẻ được không?

Với những người dùng hạn hẹp về kinh tế có thể tham khảo một số dãy sim phong thủy giá rẻ. Theo đó, đây là loại sim hợp theo ngũ hành và quẻ dịch cát còn 03 yếu tố còn lại (âm dương tương phối, cửu tinh đồ pháp và quan niệm dân gian) dừng lại ở mức trung bình, không tốt nhưng cũng không quá xấu. Tất nhiên hiệu quả sử dụng của nhóm sim này cùng sẽ không tốt bằng sim phong thủy hợp tuổi có 05 yếu tố mang cát khí.

2. Tìm sim hợp tuổi chỉ cần dựa vào quẻ dịch có đúng không?

Không! Việc chỉ dựa vào ý nghĩa quẻ dịch để khẳng định dãy sim sẽ mang lại tác động tốt khi sử dụng là chưa đủ. Bởi dãy sim có quẻ dịch tốt nhưng phạm xung khắc ngũ hành hoặc quá thiên lệch âm dương cũng sẽ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, đây là cách chọn sim phong thuỷ theo tuổi không chính xác người dùng không nên sử dụng.

3. Sử dụng quy luật Âm - Dương để tìm chọn số điện thoại hợp tuổi có đúng không?

Học thuyết âm dương là một trong những học thuyết cổ, là khởi nguồn của ngũ hành và kinh dịch. Do đó, tìm sim phong thủy hợp tuổi với mong muốn cải biến vận số mà không xét cân bằng âm dương chính là sự thiếu sót lớn. Bởi âm dương tương phối chính là yếu tố tiên quyết để biết dãy sim có phù hợp với người dùng không.

VII. Simhoptuoi.com.vn - Địa chỉ tìm mua số điện thoại hợp với tuổi uy tín

Nếu bạn muốn tìm chọn sim theo tuổi thì có thể tham khảo kho sim của Simhoptuoi.com.vn. Những lợi ích khi mua sim tại Sim Hợp Tuổi có thể kể đến như:

 • Đơn vị kinh doanh sim phong thủy lâu lắm nên có quy trình phục vụ và bảo hành hậu mãi chuyên nghiệp. Đảm bảo quyền lợi của người dùng luôn là tốt nhất từ thanh toán, giao sim,...

 • Kho sim lớn mang tới cho người dùng nhiều lựa chọn với nhiều loại sim và nhiều khoảng giá khác nhau. Do đó, người dùng có thể dễ dàng tìm được dãy sim phong thủy hợp tuổi một cách nhanh chóng, chính xác.

 • Toàn bộ sim số hợp tuổi trong kho sim của www.couplacafe.com đều được chuyên gia phong thủy trực tiếp luận giải và lựa chọn dựa trên 05 yếu tố phong thủy. Vì thế, đảm bảo người dùng có thể nhận được kết quả tốt nhất khi chọn mua và sử dụng sim điện thoại tại Sim Hợp Tuổi.

Với những thông tin về cách tìm sim hợp tuổi mà chuyên gia phong thủy của www.couplacafe.com cung cấp thì người dùng có thể biết cách chọn sim chính xác để vận dụng và tìm cho mình một số điện thoại ưng ý. Sử dụng phần mềm chọn số điện thoại hợp tuổi là cách giúp người dùng rút ngắn thời gian luận giải và chọn sim chính xác và có thể đem lại hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.